Om Bedre skole / kontaktinfo

Om

Bedre skole er etablert av Alf Tore Meling, og satsningen er etablert etter prinsippene for sosialt entreprenørskap. Tankene  med Bedre skole er rett og slett å inspirere til en bedre skole ved å dele de gode eksemplene fra Skole-Norge. Bedre skole skal sette fokus på det som faktisk gjøres – her og nå. Det er først og fremst eksempler om lærerne, elevene, foreldrene/foresatte, skolene, frivillige organisasjoner –  og tilsvarende – vi skal synliggjøre.

 

Kontaktinformasjon

E-post: alftore.meling.bedreskole@ialloffentlighet.no

Telefon: 417 63 473

 

Vennligst merk at denne Bedre skole-satsingen er uavhengig – og verken tilknyttet Utdanningsforbundet eller deres e-blad, med samme navn.

 

Sosiale medier

Fagblogg: https://bedreskole.no

Facebook: https://www.facebook.com/bedreskole

Twitter: https://twitter.com/bedreskoleno

Instagram: https://www.instagram.com/bedreskole

YouTube-kanal

Google+

(Snapchat: bedreskole)

Emneknagg på Twitter og Instagram: #bedreskole